Østerbro i København

Hvad er akupunktur ?

Akupunktur er en vigtig del af traditionel kinesisk sundhedslære. I vores daglige tale, bruger vi ordet akupunktur først og fremmest som en behandlingsform, hvor man via indstik af tynde nåle i kroppen påvirker helbredstilstanden.

Der er desuden 3 andre praktiske anvendelsesområder. Disse anvendelser er kort beskrevet som følgende.

Anvendelsesområder

Kinesisk akupunktur behandling på Østerbro i København
 1. Behandling - Akupunktur kan anvendes til at behandle sygdomme, eller rettere sagt, til at hjælpe kroppen til selv at bekæmpe og helbrede sygdomme. Behandlingen foregår ved, at behandleren indfører en tynd metalnål i patientens hud på strategiske steder. Herved stimuleres nervebanerne (meridianerne). Det kan måles videnskabeligt, at der bl.a. i centralnervesystemet frigives en øget mængde endorfiner (kroppens egne smertestillende stoffer).

  WHO (Verdens Sundheds Organisation) har i 1979 udarbejdet en liste over 43 lidelser/sygdomme, hvor akupunktur er velegnet. På hospitaler i Kina, anvendes akupunktur til behandling af lidt over 300 lidelser/sygdomme, ifølge det officielle tal fra Ministry of Public Health i 1999.

 2. Forebyggelse af sygdomme - Både erfaringer af ældre dato og videnskabelige undersøgelser af nyere tid viser at akupunktur styrker kroppens immunforsvar. Igennem tusinder af år har akupunktur været anvendt som et vigtigt og pålideligt værktøj til opretholdelse af sundhed og forebyggelse af sygdomme.

 3. Bedøvelse/narkose - Herhjemme er man så småt begyndt at anvende akupunktur på tandklinikker og fødegange på sygehusene i forbindelse med narkose og smertelindring. Fordelen ved at bruge akupunktur til narkose er først og fremmest sikkerhed og pålidelighed. Kirurgen har et bedre overblik over hvordan patienten har det under operationen. Desuden er fysiologiske påvirkninger og eventuelle bevirkninger minimale sammenlignet med brug af konventionelle bedøvelsesmidler. Derudover er smerter efter operationen mindre og legemlige skader heler hurtigere. Nu om dage er akupunktur anvendt på hospitaler i Kina til over 100 forskellige typer operationer, bl.a. til lobektomi (fjernelse af lunge lapper), fjernelse af livmoderen, kejsersnit ved fødselen, osv.

 4. Diagnose - akupunktur anvendes også til sygdomsdiagnose ved at foretage simple fysiske målinger på specifikke punkter langs meridianer.

Akupunktur historie

Akupunkturens historie går ca. 5000 - 7000 år tilbage i tiden. I tidernes morgen anvendte man akupunkturnåle fremstillet af sten. For ca. 2600 år siden, begyndte den første akupunkturlæge at dukke op i historien, og siden har akupunktur eksisteret som en lægelig profession i Kina. Den første faglige bog om akupunktur er fra ca. 2400 år siden, med 30,000 kinesiske tegn.

I Vesten beskrives akupunktur første gang i 1683 af hollænderen Ten Rhyne. Anvendelsen af akupunktur til sygdomsbehandling i Europa og USA tog for alvor fart i løbet af 1980-erne.

Moderne akupunktur

I dag er akupunkturen foruden at være et praktisk værktøj til behandling af lidelser, forebyggelse af sygdomme, diagnose af kroppen, narkose til operationer, også basis for en række videnskabelige discipliner til videre studie og faglig forskning. Der kan nævnes bl.a.
 • Akupunktur medicinske historie - en lære om akupunkturens historiske udvikling
 • Meridian lære - en lære om meridianerne, videnskabelig grundlag, osv.
 • Aku-Punkt lære - en lære om punkterne, videnskabelige forklaringer, osv.
 • Punktur lære - en lære om indstikningen, nålemanipulation, teknik og ikke mindst videnskabelige basis og forklaringer.
 • Mikro-system akupunktur - en lære om en speciel form for akupunktur, der udføres i refleksionszoner på kroppen.
 • Meridian og Aku-punkt diagnose - en lære om sygdomsdiagnose baseret på teorien om meridianerne og akupunkturpunkterne.
 • Punkt udvælgelse - en lære om udvælgelse af punkter på kroppen, punkt-kombination, strategi, effekt og anvendelse.
 • Akupunktur behandling - en lære om sygdomsbehandling via akupunktur.
 • Akupunktur narkose - en lære om anvendelse af akupunkturen til narkose.

Er akupunktur en religion ?

Slet ikke! Akupunktur er alene en helbredelsesmetode, populær sagt, og har således intet med tro eller religion at gøre. Som nævnt ovenfor er moderne akupunktur også basis for en række videnskabelige discipliner. Dvs. at akupunktur er alene et stort videnskabeligt forskningsområde. Der er intet okkult forbundet med akupunktur. Alle mennesker både ældre og unge kan få gavn af akupunktur.