Østerbro i København

Hvorfor akupunktur ?

Der er flere fordele ved at anvende akupunktur til sundhedsopretholdelse og sygdomshelbredelse.

 • Sikkerhed - Ingen bivirkning - der er flere tusinder af års erfaringer bag denne praksis. Også videnskabelige undersøgelser af nyere tid (1981 - 2001. F.eks. A prospective survey of adverse events and treatment reactions following 34,000 consultations with professional acupuncturists. Acupuncture in Medicine, Dec. 2001) viser at bivirkninger ved akupunktur er minimale, og de fleste bivirkninger ved akupunktur skyldes ukorrekt brug af metoden, mangel på basal medicinsk viden og problemer med hygiejne, altså menneskelige fejl der kunne undgås med viden og omhu.

 • Tryghed - Som regel har man mulighed for, under selve behandlingen, at føre direkte dialog med behandleren, og fortælle behandleren om hvordan man har det under behandlingsøjeblikket, om hvordan det føles, og om man føler sig tilpas, osv. (Man er slet ikke bare et nummer inde i systemet.) Faktisk er denne dialog nyttig for behandleren - at få feedback fra patienten om behandlingen. Og oplysningerne herfra som regel vil indgå i behandlerens overvejelser om fremtidig behandlingsstrategi.

  Ifølge traditionel kinesiske sundhedslæres forståelse, er patienten og behandleren et harmonisk yin yang par, hvilket vil sige, at en aktiv indvirkning fra patientens side vil sikre en hurtig og effektiv behandling af sygdom.

 • Ingen fremmede stoffer - Måden akupunktur virker på er at kanalisere kroppens egne stoffer/energi til at bekæmpe/helbrede sygdomme. Der er nogle primære fordele ved denne helbredelsesform.

  1. Minimal fysiologisk påvirkning - under akupunktur-behandling bliver der ikke indført fremmede stoffer/midler i kroppen, hverken syntetiske, kemiske, biokemiske, farmaceutiske eller genetisk-klonede midler. Ingen fremmede midler/stoffer bliver indført i kroppen. Dette sikrer en minimal udefra-kommende fysiologisk påvirkning på kroppen.

  2. Motivere kroppens egne forsvarsmekanisme - under behandlingen bliver blokader i meridianerne genåbnet. Derved kan kroppens energi få lov til at strømme frit inde i systemet, hvilket er forudsætningen for, at kroppens egne forsvarsmekanismer kan fungere optimalt.

   At bruge medicin, f.eks. til behandling af sygdommen i stedet, vil bringe kroppens forsvarsmekanisme ind i en nedadgående spiral - kroppens egne forsvarsmekanismer vil blive gradvist vænnet til en overflødig størrelse og evt. blive degraderet.

  Kinesisk akupunktur som alternativ behandling
 • Forebygge sygdom - efter behandlingen bliver kroppen stærkere til at bekæmpe og modstå sygdomme, bl.a. fordi blokader i meridianerne er blevet genåbnet, og kroppens energi kan strømme frit inde i systemet, dvs. kroppens egne forsvarsmekanismer bliver aktiveret. Dette er også hovedårsagen til at akupunkturen igennem tusinder af år bliver anvendt til sygdomsforebyggelse og sundhedsoprettelse. En evt. sygdom vil have svært ved at træde ind i systemet, så længe kroppens egne forsvarsmekanismer fungerer tilfredsstillende. Smerter vil føles mindre, og evt. skader vil hele hurtigere. Dette er resultatet af et optimalt forsvar.

 • Undgå operation - Der er talrige eksempler på, at en evt. operation kan undgås med akupunktur-behandling, f.eks. i forbindelse med hjertelidelser, kredsløbssygdomme, lungesygdomme, ryg- og knæskader, osv.

  En vigtig forudsætning for at kunne undgå en planlagt operation er, at kroppens egne forsvarsmekanismer er i god behold, og kan aktiveres via akupunktur til at bekæmpe og helbrede sygdomme. Få en snak med os inden du kaster dig ud i en operation!

 • Undgå eller formindske medicinforbruget - akupunktur-behandling aktiverer kroppens eget forsvar og styrker kroppen, og kan i den henseende formindske medicinforbruget, eller helt at fjerne behov for medicin. Resultatet er en sundere og stærkere krop, et mere modstandsdygtigt forsvarssystem.
Kort sagt, med akupunktur-behandling er det muligt:

 • helt at undgå eller formindske medicinforbruget
 • i nogle tilfælde at undgå operation
 • at behandle de egentlige og dybereliggende årsager til problemet
 • at afbalancere kroppen og forebygge sygdom

Er det smertefuldt at modtage akupunktur ?

Nej, de allerfleste mennesker oplever kun et ganske lille, nærmest stimulerende prik ved nålens placering. Smerter er der ikke tale om.