Østerbro i København

Akupunktur behandling mod operation

Behandling hos kinesisk akupunktur specialist Dr. Hao

Tirsdag den 29. januar 2013

Kære Dr. Hao!

Jeg er diabeteslæge på Landssygehuset på Færøerne. En af mine patienter har haft tiltagende invaliderende diabetisk myopati (min diagnose) siden september 2011.

Du fik ham under behandling november 2012 – ialt 10 behandlinger med akupunktur. Effekten har været enestående, og han er det betydeligt bedre og går frit omkring uden problemer. Vil genoptage arbejdet igen efter flere måneders sygemelding.

Han vil have mig at søge vores myndigheder om økonomisk støtte til at kunne rejse til Danmark et par gange om året til en uges behandling hos dig.

Jeg vil forsøge, men det ville vægte noget mere, om jeg kunne vedlægge nogle referencer til nogle randomiserede undersøgelser af akupunkturs effekt overfor polyneuropathy og/eller myopathy.

Der findes enkelte undersøgelser, ved jeg, men kan du komme med et par, som du synes er gode?

Med venlig hilsen

Jens *